Opublikowano:

Konsekwencje nieterminowego opłacania składek do ZUS

Płatnik składek jest zobowiązany opłacać składki ubezpieczeniowe do ZUS w obowiązującym go terminie płatności. Generalnie od składek uregulowanych po terminie należne są odsetki za zwłokę. Jeśli płatnik jest osobą…

Powered by WPeMatico