Opublikowano:

Wyniki banków w III kw. przyzwoite, zgodne z oczekiwaniami

Łączny zysk netto ośmiu banków notowanych na GPW w trzecim kwartale 2018 roku wyniósł 3,34 mld zł i był zgodny z oczekiwaniami rynku. Analitycy oceniają, że wyniki banków były przyzwoite, nie zaskoczyły, banki pokazały jednak nieznacznie słabszy od oczekiwań wynik z opłat i prowizji, przy rosnących rok do roku kosztach i wyższych rezerwach.

Powered by WPeMatico